ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

" Όταν το όραμα συναντά τον εθελοντισμό, το θαύμα γίνεται"

Το ζητούμενο στη σημερινή διαμόρφωση της κοινωνίας είναι ο εθελοντισμός.Εκεί που τα οργανωμένα κράτη αδυνατούν να στηρίξουν την κοινωνική η αλυσίδα,δίνει το παρόν ο εθελοντισμός με θαυμαστά αποτελέσματα.

   Η πράξη απέδειξε ότι αλληλεγγύηκαι εθελοντισμός είναι σύμφυτες ιδιότητες του DNA, των Ελλήνων.

  Στη διάρκεια κάθε κρίσης, οι Έλληνες έδωσαν μαθήματα ανθρωπιάς σε όλη την Ευρώπη. Οι «ΔΕΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» έχουνκοντά τους όσους εθελοντές χρειάζονται για τις δράσεις τους.

Οι συνειδητοποιημένοι άνθρωποι έχουν τον εθελοντισμό ως επιλογή ζωής.

Η αλυσίδα που πρέπει να είναι άρρηκτηγια τη στήριξη της κοινωνίας είναι ΧΟΡΗΓΟΣ-ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ-ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ.


  Οι χορηγοί είναι συνάνθρωποι μας, που προσφέρουν ακόμα και από το υστέρημα τους.

  Σε αυτή την πολύπλευρη δράση των «ΔΕΣΜΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», σας καλούμε να γίνεται φίλοι καισυμμέτοχοι γιατί το λίγο του καθενός μας γίνεται το πολύ γιαόσους το χρειάζονται.

Ελάτε μαζίμας στην ίδια περπατησιά προς το κοινό μας στόχο!